โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.bls.ac.th/web2559 Tue, 19 Sep 2017 10:02:46 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน, โรงเรียนสตรีศรีน่าน และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา http://www.bls.ac.th/web2559/?name=news&file=readnews&id=115 http://www.bls.ac.th/web2559/icon/news_1504669799.jpg

ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน, โรงเรียนสตรีศรีน่าน และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา

1504669799
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 http://www.bls.ac.th/web2559/?name=news&file=readnews&id=114 http://www.bls.ac.th/web2559/icon/news_1504668946.jpg

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง เป็นประธานเปิดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมอบเกียรติบัตร รางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การแข่งขันจรวดขวดน้ำ โยนไข่ บันจี้จั๊ม 1504668946 โรงเรียนบ้านหลวง จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๕ พรรษา http://www.bls.ac.th/web2559/?name=news&file=readnews&id=113 http://www.bls.ac.th/web2559/icon/news_1502433779.jpg

โรงเรียนบ้านหลวง จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๕ พรรษา

1502433779
ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมจัดโต๊ะหมู่บูชา ณ วัดหลวง ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน http://www.bls.ac.th/web2559/?name=news&file=readnews&id=112 http://www.bls.ac.th/web2559/icon/news_1501129511.jpg

ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง มอบหมายให้ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมจัดโต๊ะหมู่บูชา ในงานพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในร 1501129511 โรงเรียนบ้านหลวง จัดประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ http://www.bls.ac.th/web2559/?name=news&file=readnews&id=109 http://www.bls.ac.th/web2559/icon/news_1498635366.jpg

          โรงเรียนบ้านหลวง จัดประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเน 1498635366 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมต้นกล้าเยาวชนรักษ์ป่าน่าน http://www.bls.ac.th/web2559/?name=news&file=readnews&id=100 http://www.bls.ac.th/web2559/icon/news_1485229188.jpg

ครูเขมวรรษ โคตรสิทธิ์, ครูชัชชฎาภร อินรา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมต้นกล้าเยาวชนรักษ์ป่าน่าน ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำสะเนียน-ไสล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย สำนักงานทรั 1485229188 การสอบประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 http://www.bls.ac.th/web2559/?name=news&file=readnews&id=98 http://www.bls.ac.th/web2559/icon/news_1485226939.jpg

โรงเรียนบ้านหลวง ดำเนินการสอบประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 มกราคม 2560

1485226939
คณะอาสาสมัคร โครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหลวง http://www.bls.ac.th/web2559/?name=news&file=readnews&id=97 http://www.bls.ac.th/web2559/icon/news_1485226647.jpg

วานนี้ (23 มกราคม 2560) ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง ต้อนรับคณะอาสาสมัครในโครงการกองทุนการศึกษา นำโดย นายเสรี พิมพ์มาศ อาสาสมัครโครงการฯประจำจังหวัดน่านุ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม ติดตาม โรงเรียนในโครงการฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนิน 1485226647 โรงเรียนบ้านหลวง จัดติว O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ปีการศึกษา 2559 http://www.bls.ac.th/web2559/?name=news&file=readnews&id=96 http://www.bls.ac.th/web2559/icon/news_1485058271.jpg

โรงเรียนบ้านหลวง จัดติว O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ปีการศึกษา 2559 โดยในวันที่ 22 มกราคม 2560 ติวรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยนายแซน มาแว่น ครูโรงเรียนศรีนครน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับผลสัมฤทธิ๋ของน้กเรียนให้สูงขึ้ 1485058271 คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 http://www.bls.ac.th/web2559/?name=news&file=readnews&id=95 http://www.bls.ac.th/web2559/icon/news_1485058061.jpg

นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นำคณะครู ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 21 1485058061