ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ี ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :90 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
Telephone :054761048
Email :