พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1
^