นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันชักกะเย่อ TUG OF WAR สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง

^