ข่าวสารจากเว็บไซต์

กิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” ปี 2561
กิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” ปี 2561

26 ก.ค. 2561 0 20

นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา

นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4
นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4

06 ก.ค. 2561 0 22

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม อย. น้อย จังหวัดน่าน สำหรับแกนนำ อย. น้อย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม อย. น้อย จังหวัดน่าน สำหรับแกนนำ อย. น้อย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

06 ก.ค. 2561 0 20

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม อย. น้อย จังหวัดน่าน สำหรับแกนนำ อย. น้อย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อชุมชนและประชารัฐ "ฝายมีชีวิต คนเมืองสวดร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต 2018"
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อชุมชนและประชารัฐ "ฝายมีชีวิต คนเมืองสวดร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต 2018"

06 ก.ค. 2561 0 20

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อชุมชนและประชารัฐ ฝายมีชีวิต คนเมืองสวดร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต 2018

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านหลวง
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านหลวง

05 ก.ค. 2561 0 22

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านหลวง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

16 พ.ค. 2561 0 47

ด้วยโรงเรียนบ้านหลวงจะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายต่างๆของโรงเรียน แลกเปลี่ยนความคิด สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน จึงขอเรียนเชิญผู้ป

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามห้องเรียน
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามห้องเรียน

29 เม.ย. 2561 0 108

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามห้องเรียน >>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1<< >>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<< หมายเหตุ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนบ้านหลวงใช้เลขประจำตัวเดิมที่จบ ม.3

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนบ้านหลวง
ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนบ้านหลวง

01 มี.ค. 2561 0 141

ด้วยโรงเรียนบ้านหลวง มีความประสงค์จะทาการประมูลร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม จัดจาหน่ายภายในโรงอาหาร เพื่อจาหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จานวน 40 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 400 คน ประจาปีการศึกษา 25

ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

19 ม.ค. 2561 0 126

ประกาศ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 >> คลิกดูรายละเอียดประกาศ >> นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา

"เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560" วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
"เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560" วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

18 ม.ค. 2561 0 210

โรงเรียนบ้านหลวง จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียน จัดกิจกรรมวิชาการ พร้อมทั้งตลาดนัดโรงเรียน สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง การนำผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของ

^