เป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จ.กำแพงเพชร

เป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จ.กำแพงเพชร
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ครูโรงเรียนบ้านหลวง ที่เป็นตัวแทน สพม. เขต ๓๗ (สหวิทยาเขตน่าน 1)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
 
กิจกรรมแข่งขัน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^