โรงเรียนบ้านหลวง นำโดย นายสุวัฒน์  เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดประชารัฐ”

โรงเรียนบ้านหลวง นำโดย นายสุวัฒน์  เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดประชารัฐ” ที่เปิดให้บริการ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งดำเนินงาน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิม สำหรับรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าที่กระจายตัว อย่างทั่วถึง สามารถสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น ลดต้นทุนทางการตลาด และเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
ขอเชิญชาว อ.บ้านหลวง และชุมชนใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ได้ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดประชารัฐ (ตลาดบ้านป่าคาหลวง) เริ่มตั้งแต่พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^