คุณณาราตา ฉัตรจารุวิมล พร้อมครอบครัว มอบปากกาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง

คุณณาราตา ฉัตรจารุวิมล พร้อมครอบครัว มอบปากกาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ทางโรงเรียนบ้านหลวงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^