กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2018

นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมคริสต์มาสและวันปีใหม่ ( New Year’s Celebration 2018 ) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี เทศกาลปีใหม่สากล โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกวดตัวละคร, การประกวดต้นคริสต์มาส, การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ, การคัดลายมือภาษาอังกฤษและภาษาจีน, การอ่านพิน, การแข่งขัน English Quiz, การแข่งขัน Crossword Game และการแข่งขัน Chinese Word ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
คลิกดูภาพเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^