"เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560" วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

โรงเรียนบ้านหลวง จัดกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560" เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียน จัดกิจกรรมวิชาการ พร้อมทั้งตลาดนัดโรงเรียน สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง การนำผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของตนเองมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ในวันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^