ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) จำนวน 1 อัตรา

^