พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านหลวง

กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านหลวง ได้กระทำพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน ประธานในพิธีสักการะ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งได้ทรงก่อต้ังกิจการลูกเสือไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลวง ประกอบด้วย กองลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมครูผู้กำกับลูกเสือทุกสายชั้นเข้าร่วมกระทำพิธี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

>>ดูรูปภาพ<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^