นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อชุมชนและประชารัฐ "ฝายมีชีวิต คนเมืองสวดร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต 2018"

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา ครูโณงเรียนบ้านหลวง นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อชุมชนและประชารัฐ "ฝายมีชีวิต คนเมืองสวดร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต 2018" ณ บ้านโปร่งศรี ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

>>ดูภาพกิจกรรม<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^