การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม อย. น้อย จังหวัดน่าน สำหรับแกนนำ อย. น้อย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ครูวรนุช สุนันทนานนท์ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม อย. น้อย จังหวัดน่าน สำหรับแกนนำ อย. น้อย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^