โรงเรียนบ้านหลวง กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านหลวง จะดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยได้กำหนดวันสอบกลางภาคเรียน ดังนี้

      
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบในวันที่  17, 19 กรกฎาคม 2561  
 •     
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สอบในวันที่  17, 19 กรกฎาคม 2561  
 •     
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบในวันที่  17, 19 กรกฎาคม 2561  
 •     
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบในวันที่  18, 20 กรกฎาคม 2561  
 •     
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สอบในวันที่  18, 20 กรกฎาคม 2561  
 •     
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สอบในวันที่  18, 20 กรกฎาคม 2561  

>>ดาวน์โหลดตารางสอบ<<
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^