นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันชักกะเย่อ "TUG OF WAR สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง" ประจำภาคเหนือ

นายสุวัฒน์  เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันชักกะเย่อ "TUG OF WAR สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง" ประจำภาคเหนือ ณ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 
ได้รับรางวัล ดังนี้
        
  1. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
  2.     
  3. รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทชาย อายุไม่เกิน 17 ปี
  4.     
  5. รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 17 ปี
โดยนักเรียนประเภทชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ได้เป็นตัวแทนนักเรียนภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันชักกะเย่อ "TUG OF WAR สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง" ระดับประเทศต่อไป


>>ดูภาพทั้งหมด<<  >>ดูการแข่งขันย้อนหลัง<<
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^