รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายหัสดินทร์ บุญเป็ง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งครูชำนาญการ

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^