รับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมัคร 23 – 27 มีนาคม 2562

สอบคัดเลือก 5 เมษายน 2562

ประกาศผลและรายงานตัว 7 เมษายน 2562

มอบตัว 8  เมษายน 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สมัคร 23 – 27 มีนาคม 2562

สอบคัดเลือก  31 มีนาคม 2562

ประกาศผลและรายงานตัว 6 เมษายน 2562

มอบตัว 9 เมษายน 2562