การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโรงเรียนในปีการศึกษา 2562