เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง  ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2562 คลิกดูไฟล์ประกาศ

Read more

ผลการจัดห้องเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 คลิกไฟล์ประกาศ

Read more