การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโรงเรียนในปีการศึกษา 2562

Read more

โครงการร้อยพลังการศึกษาเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายสุวัฒน์เ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง และคณะครูโรงเรียนบ้านหลวง ให้การต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการร้อยพลังการศึกษา เพื่อให้การแนะนำโครงการร้อยพลังการศึกษาในภาพรวม และแนะนำทีมงานผู้ดูแลโรงเรียน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์ได้เยี่ยมนักเรียนทุน เพื่อแนะแนววรายละเอียดทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับเป็นทุนต่อเนื่อง จนกระทั่งจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more

การประกวดบรรยายธรรมเเละการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหลวง นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรมเเละการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุเเช่เเห้ง โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดได้รับรางวัล ดังนี้ นางสาวปียาภัทร สุขยิ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 4 เด็กหญิงสุกัญญา ปนันตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

Read more