นักเรียนทุนยุวพัฒน์รับมอบของขวัญ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มูลนิธิยุวพัฒน์ ที่มอบของขวัญจำนวน 37 ชิ้น ให้กับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ และในนามตัวแทนของนักเรียนทุนยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านหลวง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ

Read more

ธรรมะสัญจร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหลวง จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนอันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโรงเรียนในปีการศึกษา 2562

Read more

โครงการร้อยพลังการศึกษาเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายสุวัฒน์เ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง และคณะครูโรงเรียนบ้านหลวง ให้การต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการร้อยพลังการศึกษา เพื่อให้การแนะนำโครงการร้อยพลังการศึกษาในภาพรวม และแนะนำทีมงานผู้ดูแลโรงเรียน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์ได้เยี่ยมนักเรียนทุน เพื่อแนะแนววรายละเอียดทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับเป็นทุนต่อเนื่อง จนกระทั่งจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more

ค่ายวิทย์-คณิต 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหลวง จัดกิจกรรการเข้าค่ายวิทย์ – คณิตฯ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2562 โดยมีผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหลวง นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม เป็นประธานในการเปิดค่ายวิทย์ – คณิต ร่วมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง

Read more