รับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านหลวง ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัคร 23 – 27 มีนาคม 2562 สอบคัดเลือก 5 เมษายน 2562 ประกาศผลและรายงานตัว 7 เมษายน 2562 มอบตัว 8  เมษายน 2562

Read more