ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1055250431 รหัส Smis 8 หลัก :   55012007 รหัส Obec 6 หลัก :   250431 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   บ้านหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)

Read more